افزودن آیتم

ایجاد آگهی جدید

دسته بندی آگهی خود را انتخاب کنید :

انتخاب یک بسته

پریمیوم

90 تومان

 • ارسال 5 لیست
 • هر نوع لیست
 • انقضا 360 روز
 • قابل استفاده برای همه

پیشرفته

70 تومان

 • ارسال 10 لیست
 • هر نوع لیست
 • انقضا 180 روز
 • قابل استفاده برای همه

پایه

40 تومان

 • ارسال یک لیست
 • هر نوع لیست
 • انقضا 90 روز
 • قابل استفاده برای همه

رایگان

تومان

 • ارسال آگهی اول رایگان
 • رایگان در هر دسته بندی
 • انقضا پس از مدت ۳۰ روز
 • قابل استفاده برای همه